ลำดับผู้เข้ามาที่นี่
                                             www.hitwebcounter.com
This Website Visits  

เดือน/พ.ศ.

รายการ VDO

 

 

สิงหาคม 59

กิจกรรมวันแม่ 11 สิงหาคม 2559
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (1 มิ.ย.-30 ส.ค.59)

 

กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย  30 ส.ค.59
   

กรกฎาคม 59

กีฬาสี "สี่สัมพันธ์" ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่  25-29 กรกฎาคม2559
   
   

 

เหตุอัศจรรย์ตัดต้นไม้ยักษ์ในโรงเรียน   22 ก.ค.59

มิถุนายน 59

 

พฤษภาคม 59

 

เมษายน 59

วันที่ 31 ม.ค.-1 เม.ย. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 ณ ภูต้นน้ำรีสอร์ท จังหวัดสตูล

 

 

มีนาคม 59

31 มีนาคม 2559  รับวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558

16 มีนาคม 2559  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1-ป.6 ณ สวนไดโนเสาร์ วัดขวด ฯลฯ

 

11 มีนาคม 2559 กิจกรรมบัญฑิตน้องปีการศึกษา 2558

 

 

กุมภาพันธ์ 59

19 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการเกษตรพอเพียงครูประสิน อนันตประเสริฐ

19 กุมภาพันธ์ 2559 ฐาน BBL  Trampoline Jump  ส่งเสริมนวัตกรรม BBL

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านควนเจดีย์

เพลงบ้านควนเจดีย์คืนถิ่น

 

 

2558

เพลงอย่าลืมพ่อแม่

 

กิจกรรมร่วมร้องเพลงธงชาติไทย

25 มี.ค. 2558

กิจกรรมบัณฑิตน้อยและรับวุฒิบัติชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558   

 

ประกวดเพลงเต้น "คุณพ่อจำเป็น"

 

เพลงแม่ของเรา

 

กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการคุณครูชำนาญ วาจาสุจริต

 

บัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ปี2555

 

 

2557

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายท่านมุก(อ.สะเดา)ปี 2557

ฐาน BBL Trampoline Jump สนุกกับบานใหม่ที่สนุกสนานสำหรับเด็ก

กิจกรรมปีใหม่ ปีร 2557

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปี 2557

 

กิจกรรมวันครูประจำปี 2557

 

2556

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการการใชโปรแกรมห้องสมุด

 

กิจกรรมรับวุฒิบัตรปี 2556