.

คำสอนพ่อกลั่นมาจากรัก   คำสอนพ่อประจักษ์ให้เห็น  คำสอนพ่อสอนเราเช้าเย็น  คำสอนพ่อหวังเห็นเราทำดี

 
 
 
 
 
 

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

งบประมาณปี 2560

  หน้าหลัก    ทำเนียบครูและผู้บริหาร 
ทำเนียบครูและผู้บริหาร
 


นายนิพนธ์ มณีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเจดีย์


นางกิจจา จันทภาโส
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารวิชาการ ครูประจำชั้นอนุบาล 2


นายวิทยา จิตตรัตน์
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารงบประมาณ


นางจิมจิรา สุขเดิมรอด
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารงานบุคคล


นายประสิน อนันตประเสริฐ
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป ครูประจำชั้น ป.4


นายสวัสดิ์ ธระจิตสม
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน / ครูประจำชั้น ป.5


นางขรินทร์ทพย์ กาญจนเทพ
ครูประจำชั้น ป.1/บรรณารักษ์


นางจรุวรรณ วรรณพฤษ์
ครูประจำชั้น ป.2


นายวิลาศ แก้วทิพมณี
ครูประจำชั้น ป.3


นางดวงใจ ศรีสมปอง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ขวบ


นางสาวพรรณิภา มณีรัตน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1


นายยุทธพงค์ มณีรัตน์
ครู/วิทยากรพิเศษ/ผู้ช่วยบรรณารักษ์


นางสาวสุไรดา การี
ครูสอนอิสลามศึกษา/ผู้ช่วยบรรณารักษ์


นางสาวรอฮานิง การี
ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 3 ขวบ


นายเสมา ชายทองแก้ว
นักการภารโรง
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 มกราคม 2561
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 54.163.39.19
คุณเข้าชมลำดับที่ 175,075
 
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ หมู่ที่ 6 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
หมู่ที่ 6 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
Tel : 074-318135  Fax : โทรมือถือ 0800222126
Email : school@nt.in.th